×
اطلاعات بیشتر باشه، مرسی برای ارائه بهترین تجربه کاربری به شما، ما از کوکی ها استفاده میکنیم


gegli

هیچ چیزی بهتر از یادگیری نیست حتی ک میان 2 س

× از دوستان اهل علم و قلم و خرد میخواهم این بلاگ را غنی تر و ما را از تظرات اصلاحی / وجدید خودشون بهره مند فرمایند !-- begin susa web tools - mini counter -- src=http://susawebtools.ir/services/minicounter/counter.php?http://www.http://irajkhan404.gohardasht.com/blog.asp&skin=7&def=24001/ div align=centera href=http://susawebtools.ir/ target=_blank title=سوسا وب تولز - ابزار رایگان وبلاگسوسا وب تولز - ابزار رایگان وبلاگ/a/div !-- end susa web tools - mini counter --
×

آدرس وبلاگ من

irajkhan404.gegli.com

آدرس صفحه گوهردشت من

gegli.com/irpourazaddaryah

لیست دوستان

حل معادله ریاضی به زبان ساده در حل مسایل ارتباطات دوستی و زندگی مشترک بخش دوم و نهائی( مطلب 14 هم)؟

 

بخش دوم : معادله ریاضی به زبان ساده

داده های نسبی = ستانده های نسبی = رضایت نسبی برابر و متقابل از همدیگر= تداوم رضایت بخش نسبی دوستی / زندگی مشترک

یا واضح تر: برای داشتن معدل خوب و قبولی در مدارس چکار میکردیم؟ درسهای با نمره ضعیف را با تلاش در درسهائی که زمینه استعداد و علاقه بلقوه داشتیم به فعل در میاوردم و جبران میکردیم ضعف مون را = 4 درس ضربدر 7+ 6 درس ضربدر15 = 118 تقسیم بر 10=11.8 حدود 12 معدل و فبولی

استفاده از تک ماده = سوبسید = یارانه = ظریب کمکی برای بقاء و تداوم : پر واضح استکه به توانمندی کمک نمی کند و فقط به وابستگی و عدم پویائی منجر میشود !؟ سعی شود ار این پارامتر هرگز استفاده نشود مگر اینکه هیچ راهی نباشد( احساس خوبی هم فرد دانا نخواهد داشت)؟

خانواده کیس بخش اول و ارتباطش با این معادله ساده!؟ 1- این مثال بدان اوردم تا بدانیم در یک خانواده / مابین دو فرد / مابین افراد یک جامعه بزرگتر از خانواده( در تعریف خانواده = ذینفعی فرد در جمع خانواده = داده های نسبی به خانواده = ستانده های نسبی = بالانسی در داده ها = تقویت مضاعف داده ها در عمل درمواردی که توانمندی بلقوه وجود دارد و نباید در عمل منجر به کاهلی / کم فروشی گردد)2- غم و شکست هریک = همون حال برای سلیر اعضاء = مال من و مال تو بجای خود، اما مساعدت آری ، رعایت و مدافع حال و روز هریک خارج از حد و اندازه در موارد ضروری و.. گذشت از همدیگر در مواردی که اشتباهی / خطائی وجود داشته و.. 3 مهم ترین موفقیت این خانواده پذیرش دامادها و عروسها و خانواده انان هم چنان مانند خانواده خود در جمع خانواده گی و بدون ریا و در عمل ( این یکی از بزرگترین موانع اختلاف انداز در خانواده های جدید ما ایرانیهاست متاسفانه! رقابت منفی / لجاجت / حسودی / کوچک انگاری /بی حرمتی / ریا و دشمنی نهانی یا اشکار ضربدری ما بین دو خانواده  ، خانواده من ...! خانواده تو ..!؟) 4- در خانواده مورد بحث کیس مون : تا جائی که من اطلاع دارم از 50/60 نوه اون مرحوم بزرگ این خانواده فقط دو مورد طلاق سراغ دارم که هر دو مورد عروس ها با درجه دکترا /پزشگی از خانواده های تازه به دوران رسیده بی اصل و نصب و هر دو وارد این خانواده شدند( همسر نوه که خود پزشک بود) یکی در دوران دانشچوئی که در استانه فارغ اتحصیلی جدا شدند و دومی نیز مانند اولی پس از 5 سال وکلی کولی بازی با داشتن درجه دکترا از این خانواده جدا گردید : علت فقط ایجاد جنگ و مسئله در بهم زدن انسجام و اصول این خانواده و ندیده گرفتن ارزشهای اصیل و مثبت خانواده فوق بوده و علت در حسادت حداکثری نسبت بدانها از طرف عروس ، اما سومین عروس همین نوه هم که پزشک می باشد حدود 10 سالست که با قدر و منزلت ویژه ای در خانواده مورد پذیرش قرار گرفته و از محبت بی دریغ تمام فامیل برخورداره : امار طلاق حدود 4 درصد در این خانواده( فرزندان هیچیک اما نوه ها همون 4 درصد) که نسبت به میانگین جامعه عدد مناسبتریست ، خلاصه اینکه یک مدیریت ذاتی و اکتسابی در این خانواده ریشه داشت تا هر یک به تنهائی و هم چنین تمامشون به عنوان فقط یک خانواده نقاط قوت را تقویت برای بالانسی در داده ها و ستانده ها به جهت جبران نکاتی که ضعف وحود داشته تا معدل کل در حد قابل توجهی و از ظریب بالائی برخوردار بشه و این مورد ذاتی انسانهاست که فقط باید شناسائی گردد  و بالانس صورت گیرد

داده ها / یا ستاده های نسبی در موضوع دوستی / زندگی مشترک شامل چه مواردیست؟:

دسته اول نیازهای اولیه شامل : مادیات نسبی به روز برای آغاز و تداوم هزینه های جاری زندگی روزانه / ماهانه/سالانه / میان مدت و دراز مدت (شامل کل بودجه و تمکن مالی و دارئی ها برای تامین رضایت بخش نسبی نیازمندیهای مادی زندگی مشترک و متقابل : مانند مسکن اتومبیل وسایل زندگی و... ودر امد ماهانه / روزانه /سالانه برای رفع نیازهای پولی) یک مثال ساده : اگر خانمی خانه دار وفاقد در امد / یا سرمایه / فاقد کمک رسانی والدین از نظر مالی  از جمله ارثیه!؟ باشد؟ یا به عکس مرد فاقد موارد فوق باشد؟ یک بعد از داده ها و به عکسش ستانده ها برای طرف مقابل مسئله دار است طبق معادله!؟ پاسخ مثبت است!؟ آیا دوستی / یا زندگی مشترک بابت این نابالانسی نسبی باید دچار دست انداز شود!؟ خیر، پس تکلیف معادله ریاضی علمی چیست!؟ معادله درسته اگر طرفی که دادهای نسبی مادی نسبت به ستانده هایش آنبالانس دارد باید از روشهای جبرانی و ممکنه هرینه کند!؟ شامل : صرفه جوئی و جلوگیری از ریخت و پاش ، ارایه خدماتی که منجر به کاهش هزینه های طرف مقابلش میشود ، صرف نظر از تحمیل هزینه های غیر ضروری / یا غیر ارزشی ، مدیریت به هزینه های خانوار برای استفاده مفید تر و بهینه از بودجه خانوار، خرید درزمان مناسب و از محل مناسب ، مدیریت به آشپزخانه ، ارایه بیش تر خدمات به خانواده از جمله به فرزندان و بالاخره چشم پوشی بدون منت از برخی خواسته های در اولویتهای ثانویه و و و و و مهم تر: جبران این کمبود در دسته های بعدی داده ها / ستانده ها که امکان / توان بلقوه بیشتری دارد

برای این دسته امتیازی نسبی بین 1تا 20 با توجه به محدود استاندار پذیرش خود و طرف مقابل برای داده ها و ستانده ها بطور منطقی و با توجه به واقعیتها در معادله امتیاز دهید ، توجه داشته باشید که با سایر دسته ها تداخل نکنید چون هر دسته جای خود و بطور مستقل باید ارزیابی و امتیاز دهی بشود

چهار دسته دیگر که در ذیل تشریح می گردد نیز مانند دسته اول هرکدام از 1 تا 20 امتیاز مستقل خواهند داشت

دسته دوم ، نیازهای نسبی برخورداری از سلامت ؟ از جمله سلامتی روحی و روانی ، امنیت ( مشاغل خطرناک؟ / بیماری زا؟ مسری؟ خشونت؟ مجرمیت؟ خیانت؟ و..) ، بیمه و گارانتی نسبی و معقولانه تداوم این موارد تا زمان حیات از جمله امور بازنشستگی / در امد مستمر به هنگام از کار افتادگی / پیری و...

دسته سوم ، نیازهای مهم جاذبه های احساسی ، عشقی و دلپذیری متقابل از جمله زیبائیهای فیزیکی / تناسب اندام و سایزها و درخشش های ظاهری و درونی مرتبط با اجزاء این نیاز( شیرینیهای دل پسندی / رضایت متقابل داده ها و ستانده های نسبی در اطاق خواب) : این نیاز از اهمیت ویژه ای برخوردار است و نقطه قوت؟ یا ضعف؟ اثرگذارتری در بالانس؟ یا آنبالانسی؟ دارد ، منهای موارد نقص عضو و ناتوانی فیزیکی و هم چنین گرایشات حاد جنسیتی غیر طبیعی احتمالن با فراوانی کمتر از 10 درصد!؟؟؟( اماری در دست نیست در کشورهایی که در این خصوص تحقیقاتی دارند آمار فراوانی بیشتری داده اند البته با پارامترهای بیشتر دخیل در این خصوص!!)؟ اما در مابقی موارد این خصوص اولن تعدادی ذاتی مشگلی ندارند اما تعداد قابل توجهی هم بخاطرنپرداختن ذاتی ومطالعاتی و نداشتن اکتسابات اموزسی / تجربی / بی توجهی؟ موجب آنبالانسی در داده های این خصوص را شده اند!؟ که باید با اموزش و تقویت خود موجب رفع این نقیصه گردند ، و چون بنا ندارم بیشتر در این خصوص توضیحاتی خارج از مقوله اصل مطلب بدهم( خود کیسی حدود 5 صفحه مطلب را شامل خواهد شد که در اینجا نیز قابل درج نخواهد بود)؟ به اصل عنوان وبلاگم توجه کنید ک هیچ چیزی مهم تر از یاد گیری نیست؟ حتی ک/ میان دو س؟ این دسته می تونه ترمیم کمبود امتیاز دسته های دیگر را نیز جبران نماید؟

دسته چهارم ، نیازهای شخیتی نسبی مانند : صداقت؟ ، اعتماد؟ ، اعتماد به نفس؟ و حرمت نفس؟ ، رازداری؟ وفاداری؟ ، پاکدامنی/ پاک شلواری!؟اندیشه / تفکر/خردمند باوری / باورهای اعتقادی / تحصیلات و تخصص یا مهارتهای فنی تجربی / تجاری  منجر به کمالات انسانی / و سایر موارد پنداری کرداری / متعهد بودن به وعده ها و موارد اخلاقی و انسانی و قانونی و..؟

دسته پنجم ، نیازهای ارزشی و توسعه یافتگی : سلام منو هم بهش برسونید ، این دسته از داده ها / ستانده ها پیش زمینه اش به دوران داده های محیطی و خانواده گی تا 8 سالگی انسان + اکتسابات محیطی علمی و تجربی پس از ان بستگی دارد که پس از میانسالی بارور می گردد و به نسبت اکتسابات علمی و تجربی و هوش ذاتی ریاضی از 35/6 سالگی به بعد بتدریج شکوفا می گردد و در چهل ببعد بتدریج مطرح و در 45 ببالا بیک فرد ارزشی ممکنه است تبدیل گردد( متاسفانه رسیدن به این دسته در فراوانی اندک اما در سطوح مختلف امان پذیر است ومنوط به این است که طرف در هر چهار دسته مادون به نهوی ارضاء شده باشد این 5 دسته از اصول سلسله مراتبی نیازهای انسان ارایه شده و مورد تایید علمی توسط مازلو / مزلو در علم مدیریت منابع انسانی / جامعه شناختی میباشد

 و این دسته نیز مانند چهار دسته قبلی امتیاز 1 تا 20 را دارد

خلاصه مطلب : معادله ساده معدل گیری در مدارس را برای درسهای مختلف در نظر بگیرید برای قبولی یا معدلهای بالاتر= رضایت بیشتر

من دروس عربی + دیکته + هنر +ادبیات و دستور زبان پارسی و شعر را با کم ترین علاقه و کمترین نمرات 7-12 داشتم!؟ در عوض علوم فیزیک شیمی ریاضی ورزش انشاء تاریخ جغرافی را با نمرات بهتر جبران می کردم تا با معدل 12 به بالاتر حد اکثر 15 قبول شوم !؟ ضعف خودم را در درسهای امتیاز پائین را با تقویت در موضوعاتی که علاقه / استعداد و توانائی بیشتری داشتم جبران می کردم؟ شما هم حتمن مثل من ( متوسط ها) یا شاگرد ممتازها بطور نسبی از همین روش ساده استفاده و تجربه دارید : ضعف خودمون را با قوت در مواردی که داریم جبران نمائیم تا آن بالانسی به بالانسی تبدیل گردد و هرگز هم راحت نیست!؟ هزینه حوصله تحمل سختی و پرهیز از تنبلی را می طلبد . موفق باشید و برویم سراغ شناسائی قوتهایمون برای تکمیل معادله زندگی

یکشنبه 27 آذر 1390 - 10:16:33 AM

ورود مرا به خاطر بسپار
عضویت در گوهردشت
رمز عبورم را فراموش کردم
× برای این پست نظرات ارسالی پس از تایید مدیر وبلاگ به نمایش در خواهند آمد
نظر ها

http://www.gegli.com

ارسال پيام

چهارشنبه 30 آذر 1390   5:24:48 PM

www.sohagroup.com 

http://s4l21t4_lvl4sl-l.gegli.com

ارسال پيام

چهارشنبه 30 آذر 1390   10:56:46 AM

یلداست ، بگذاریم هر چه تاریکی هست 

هرچه سرما و خستگی هست تا سحر از وجودمان رخت بربندد

امشب بیداری را پاس داریم تا فردایی روشن راهی دراز باقیست . . .

شب یلدا مبارک

http://i3.tinypic.com/7yodqiv.jpg

http://s4l21t4_lvl4sl-l.gegli.com

ارسال پيام

چهارشنبه 30 آذر 1390   10:52:02 AM

سلام اقا ایرج عزیز ممنون مطالبتون بسیار عالی هستندمثه همیشه مخصوصا این معادله ها خیلی جالبند

امیدوارم موفق باشید و شب یلدای خوبی رو در جمع خانواده و اقوام و دوستان سپری کنید

یلدا بر شما و خانواده محترمتون مبارک

و

به تمام دوستانی که این وبلاگ رو میخونندشب یلدارو تبریک عرض میکنم امیدوارم که شب خوبی داشته باشید دوستان عزیزم

http://s4l21t4_lvl4sl-l.gegli.com

ارسال پيام

چهارشنبه 30 آذر 1390   10:44:46 AM

.

.

آخر پاییز شد ، همه دم می زنند از شمردن جوجه ها !!

بشمار ، تعداد دل هایی را که به دست آوردی

بشمار ،تعداد لبخند هایی که بر لب دوستانت نشاندی

بشمار ، تعداد اشک هایی که از سر شوق و غم ریختی

فصل زردی بود ، تو چقدر سبز بودی ؟

جوجه ها را بعدا با هم میشماریم  . . .

http://irajkhan404.gegli.com

ارسال پيام

چهارشنبه 30 آذر 1390   9:51:26 AM

با سپاس فراوان از تمام دوستان که نظراتشون زینت بخش و تکامل مطالب شده و دوستانی که خوندند اما نظری ندادند ، تا مطلب دیگر در انتظارتون هستم ، من از ساعت 11 صبح سر اشپز پذیرائی در منزل خواهرم برای  32 مهمان  / خانواده و دوستان مشغول خواهم شد برای تدارک شب یلدا - جای شما خالی ، در نتیجه تا پاسی از شب انلاین نخواهم بود - یلدای بلند توائم با شادمانی در کنار خانواده و دوستان براتون ارزو دارم - ایران و ایرانی سربلند و شادمان باد

http://mry_hbp.gegli.com

ارسال پيام

دوشنبه 28 آذر 1390   10:42:54 PM

آخر پاییز شد ، همه دم می زنند از شمردن جوجه ها !! روی تختت امشب ، بشمار ، تعداد دل هایی را که به دست آوردی ... بشمار ،تعداد لبخند هایی که بر لب دوستانت نشاندی ... بشمار ، تعداد اشک هایی که از سر شوق و غم ریختی ... فصل زردی بود ، تو چقدر سبز بودی ؟! جوجه ها را بعدا با هم میشماریم
یلدا مبارک

http://cardinal.gegli.com

ارسال پيام

دوشنبه 28 آذر 1390   9:32:25 PM

استاد گرامی...پیشاپیش شب یلدا رو به شما تبریک میگم..وسپاس از مطلب پر بار وآموزنده تون...............ممنون

http://shogh.gegli.com

ارسال پيام

دوشنبه 28 آذر 1390   8:04:48 PM

http://www.gegli.com

ارسال پيام

دوشنبه 28 آذر 1390   12:26:03 AM

سلام آقای ایرانی بزرگ...خیلی وقته سعادت دیدار وبلاگتون رو نداشتم..یاد اون دوئل بخیر.مطلبتون فوق العاده زیبا و کاربردی بود.تنها کسی که روح هنرمندانه داره می تونه زندگی رو با معادلات ریاضی بیان کنه..متشکرم از مطلبتون...راستی دقت کردید جدیدا هر کس که می خواد وبلاگش شلوغ بشه یه وبلاگ چالشی برای مجتبی (گروه فیزیک)می نویسه؟آخه یکی دو بار آقای راستگو و دو سه نفر دیگه این کار رو کردن و همه دیدند  خوششون اومد.ولی نمی دونند که کسانی که در گروه فیزیک هستند استاد بزرگی دارند به نام ایرج ایرانی و من که عضو اون گروه هستم افتخار می کنم...متشکرم

http://sourena.gegli.com

ارسال پيام

یکشنبه 27 آذر 1390   6:37:31 PM

اوووووووووووووووووف.اسم ریاضی و فیزیک میاد مغزم سوت می کشه !!!!!!!!!!!!!!!!         

آخرین مطالب


سرشت انسان و جانداران


کاندیداهای ریاست جمهور و رای دهندگان : درسی برای تمام فصول و انتخابات


اقتصاد مقاومتی


حغرافیای اقایان


همسر ایده ال !؟


اظهارات یک زن فا...؟


ازدواج از دید بزرگان


... نجابت ؟ و تحلیل ان


ثروت و دارایی


ماجرای تاسف بار هتل مهاباد: مرگ دختر جوان و اتش زدن هتل و...در این ماجرا در لینک زیر دقیق بخونید


نمایش سایر مطالب قبلی
آمار وبلاگ

151354 بازدید

13 بازدید امروز

50 بازدید دیروز

263 بازدید یک هفته گذشته

Powered by Gegli Social Network (Gohardasht.com)

آخرين وبلاگهاي بروز شده

Rss Feed

Advertisements

Copyright ©2003-2022 Gegli Social Network (Gohardasht) - All Rights Reserved

Developed by Mohammad Hajarian

Powered by MainSystem