×

Please choose your language

لطفا زبان خود را مشخص کنید

×
We use cookies to ensure you get the best experience on our website. Ok, thanks Learn more

gegli

هیچ چیزی بهتر از یادگیری نیست حتی ک میان 2 س

× از دوستان اهل علم و قلم و خرد میخواهم این بلاگ را غنی تر و ما را از تظرات اصلاحی / وجدید خودشون بهره مند فرمایند !-- begin susa web tools - mini counter -- src=http://susawebtools.ir/services/minicounter/counter.php?http://www.http://irajkhan404.gohardasht.com/blog.asp&skin=7&def=24001/ div align=centera href=http://susawebtools.ir/ target=_blank title=سوسا وب تولز - ابزار رایگان وبلاگسوسا وب تولز - ابزار رایگان وبلاگ/a/div !-- end susa web tools - mini counter --
×

آدرس وبلاگ من

irajkhan404.gegli.com

آدرس صفحه گوهردشت من

gegli.com/irpourazaddaryah

لیست دوستان

تساوی زنان با مردان :؟

تساوی زنان با مردان : 1- در حالت نرمال و طبیعی : وقتی صحبت از تساویست از نظر علمی یعنی :4=4 و یا مجموع زوایای داخلی یک مثلث = 180 درجه و یا 1 کیلوگرم = 1000گرم و...و هرگز 1 کیلو= 900گرم نخواهد بود مگر اینکه با یک ظریب اصلاحی قرار دادی /سوبسید/حمایتی انرا بالانس و برابر نمود مانند 100=50ضربدر 2=100نمودش!؟ که با ضریب 2 اصلاح/ترمیمش کردیم!؟تا معادله از نظر علمی درست شود ، تساوی زنان با مردان در حالت طبیعی با کسب قدرت / وزن / امتیازات ذاتی و اکتسابی و تابع شرایط محیطی یا خاص و یا عرضه وتقاضا (کمبود زن و زیاد بودن مرد/ ایجاد بازار سیاه/ انحصارات خاصی در جهت خاصی/ازدیاد متقاضی به نفع یا به ضرر / کشتار مردان در جنگها و کمبود مرد برای زنان / در کشور خودمون : جنگ و مهاجرت و اعتیاد و بیکاری موجب به هم خوردن بالانس عرضه و تقاضا به ضرر زنان شد و متقاضی زنان 4-6میلیون کمتر شد) در خصوص زنان بوده هست و خواهد بود : به تاریخ گذشته حال و اینده توجه شود ؟ خواهید دید که در همان جامعه ای که زنان از قدرت کمتری برخوردار بودند؟ زنانی هم بودند که قدرتشون مافوق مردشون/ مردان بوده حتی به فرماندهی قشون / نیروی دریائی / و شاهی هم رسیده اند پس امری نسبی و به  امتیازات برتری یا تساوی زن با مردش /مردها بستگی دارد و خواهد داشت؟ انواع برتری ساز یا عامل قدرت زنان عبارتند از : زیبائی/ علم/ خرد/ هوش / جاذبه های س/ک/س/ی و دلپذیری / ثروت / قدرت وفنون رزمندگی / هنر/ اعتماد و صداقت و وفاداری راز داری گذشت  وسازگاری/ برخورداری از حمایت خانواده گی/ ارایه خدمات اضافه/ اعتماد بنفس / شانس و تصادف احتمالاتی / پارتی و... سایر حالات قدرتمندی همه این موارد قدرت تساوی یا برتری را موجب میشود در حالت نرمال و بدون ضریب اصلاحی /ترمیمی بالانس قدرت ممکن بوده وهست به اطراف خود نگاه کنید هم اکنون برخی از این خانمهای موفق را خواهید دید که بدون حمایت قانونی به تساوی و بیشتر دست یافته اند (منکر برابری قانونی زنان با مردان نیستم بلکه موافقشم)

2- تساوی زن و مرد در حالت غیر طبیعی : مصالح عمومی اجتماعی / عدالت / اهمیت خانواده و فرزندان و نسل اتی /  باز دارندگی نسبی از فقر و فساد . ظلم و... همه این موارد ایجاب میکند که نوعی حمایت انسانی و عقلانی /خردورزی که حد اقلهائی را به عنوان بالانس معادله قدرت و تساوی سازی نسبی فراهم گردد که کلی گوئی در این زمینه مسئله ساز است و باید بر اساس کارشناسی پیش بینانه در حالتهای متفاوت احتمالی و راه حل تساوی سازی معقول در هر زمینه باید صورت گیرد که در فراوانی ترین حالت شامل موارد زیر خواهد بود:

2-1- تساوی برابر در برابر قوانین اجتماعی / حق ارث مساوی از والدین و با اختیار وثیت انها تا  25 در صد حق بالانس والدین مابین وراث برای مثال / حق مساوی در شغل و کار و تحصیل و سایر امور اجتماعی و انفرادی برابر با مردان

2-2- در امر ازدواج تا قبل از پیدایش فرزند مشترک : حق برابری از نظر قانونی بین انان مانند یک تعامل اجتماعی/انفرادی و قانونی : در این حالت عرضه و تقاضا خود بالانس کننده مهم تر خواهد بو.د اما حمایت قانونی در یک حد اقلی نسبی به شوهر احتمالی اتی او باید لحاظ شود مانند مهریه فعلی(البته نه لوس و بی معنی شده ان مانند 1000سکه!؟ / ویا به عکس 1 سکه!؟ / شاخه نبات!؟) بهتر است ضریبی از حقوق و درآمد ماهانه همسر / یا ضریبی از سنوات زندگی مشترک در حداقل حقوق تعیین شده دولتی(هم مانند بازخریدی سنوات کاری) و... در نظر گرفته شود / یا درصدی از دارئیهای زمان عقد معامله برای زن /عروس توافق/ قانونی گردد ، واین توافق دو طرفه نیز ممکن باشد؟یعنی  جبران خسارت برای هر دو طرف احتمالی (کارشناسی گروهی را می طلبد)

2-3- تساوی در حالتی که فرزند مشترک وجود دارد : حق نگهداری/حضانت / دیدار / تامین مخارج فرزندان / محل زندگی انان و... با در نظر گرفتن حد اقلهائی بستگی به شرایط و احوال و صلاحیتهای والدین و اماکان پذیری بهینه به نفع فرزندان و قابلیت دسترسی و امکانات والدین باید موردی مشخص و تعیین گردد /به هر حال مصالح فرزندان بر مصالح والدین حتی الامکان بچربد

3- جاری سازی هر گونه قوانین حمایتی کورکورانه / صنفی / مردسالارانه/ فمنیستی / کلی گوئی در زمینه تساوی زنان و مردان نه تنها چاره ساز نخواهد بود!؟ بلکه مشگلزایی بیشتر را موجب میشود؟ حرفه ایها/ شیادان/ پاچه ورمالیده ها/ بی ابروها بیشترین بهره گیری را خواهند نمود قانون گذار باید خود را بجای پسرش و هم زمان دخترش را مد نظر قرار دهد و همه حالات سوء استفاده و مفسده از جمله پارتی بازی و دور زدن قانوان / رشوه دادن را مسدود نماید تا حقی از زنی / ویا مردی و یا فرزندانی صلب نگردد، انسان انسان است و هیچ فرقی مابین زنان و مردان وجود ندارد- همه باید از حقوق مساوی در برابر قانون برخوردار باشند

اگر کلی گوئی شود مانند : تقسیم دارائی اموال و دارائیهای مشترک بین انان به تساوی از ان حرفهای بی منطق است فرض کنید زن  داده ها/ دارئیهای اورده به اشتراک 100 میلیون و مرد 20 میلیون = 120 میلیون و تقسیم بر 2 مساوی= 60 میلیون باشد؟ در این حالت زن نه تنها به چیزی نرسیده بلکه 40 میلیون هم از دست داده است؟!؟ و به عکسش هم صادق است
یادمون نره تمام حقوق برابری که در غرب به خانمها داده شده موجب تساوی در عمل نشده بلکه نوعی هرج و مرج دو طرفه را هم موجب شده و کم جنایات برای رهائی / زیر ابزنی غیر قانونی برای تفره از هر دو طرف  اعمال میشه و هر گز مواردی که خانمها به عنوان ظلم به زنان تلقی میکنند با واقعیات منطبق نیست ( منهای حالات استثناء از هر دو طرفش)؟ مثال : فرض شود که افرینش زن و مرد را در یک جسم می افرید؟ یا همه انسانها مرد بودند و یا همگی زن؟در این حالت فکر می کنید تساوی بین ادمها برقرار میشد؟ استثمار ظلم و بی عدالتی تمام میشد؟ نه خیر انانیکه به هر نوع یک یا چند مورد از عوامل قدرت که در بالا ذکر شد بیشتر می داشتند دیگران را استثمار می کردند : مگر حالا کارفرمایان زن که مردان را در استخدام دارند تمام حقوق انسانی و بایسته اخلاقی و قانونی را بجا میاورند؟ یا کارفرمایان مرد در مستخدمین مرد خودشون؟ مگر هم اکنون که مثلن قانون به نفع مردان است خود مردان همدیگر را استثمار نمی کنند؟(در مواردی که خانمها اعتراض دارند) سراغ ندارید که خانمهای با چه طرفندهائی چه بلاهائی سر مردانشون در اورده اند؟ و شوهرانشون را به خاک ذلت نشونده اند؟ واقعن سراغ ندارید!؟ به عکسش هم صادق است؟ چقدر مرد برایمهریه به زندان یا به روز سیاه نشسته؟ بله زنانی هم هستند که بیچاره شدند با تمام مهریه سنگینی که داشتند - پس تنها راه قوی شدن زنان در عرصه ها و مواردی که قدرت محسوب میشود که انواع انرادر بالا گفتم : قدرت زنانگی خودش بهترین عامل قدرت زنه؟ ومهم ترینش بالانس عرضه و تقاضاست که حرف اول و اخر را می زند ونه فقط قانون

یکشنبه 8 آبان 1390 - 3:13:09 AM

ورود مرا به خاطر بسپار
عضویت در گوهردشت
رمز عبورم را فراموش کردم
نظر ها

http://irajkhan404.gegli.com

ارسال پيام

یکشنبه 8 آبان 1390   5:45:03 PM

با تشکر از خانم مژگان عزیز و اقای پوریا/ سالار عزیز که اتشش خیلی داغه و میترسم دست وپای خودشو و حریفشه بسوزانه (دادش ماهم این داغی را پشت سرداریم و سوزشش را همچنان چشیدیم)بله درست میگوئید جوان میخواهد خودش تجربه کند و تکرار اشتباهات قبلی ها را!؟ من منظورم دوستانی که میخواهند از تجربه شکست خوردگان استفاده کنند میباشد

سرکار خانم محترم مژگان عزیز:بسیار معقولانه برداشت دارید در شرایط سخت باید خود را قویتر نمود. اری درستش تبدیل عشق به دوستی است تا تداومش مانا باشد - مورد ارزیابی همسر ظاهرن مشگلی ندارد اگر باز نشد مطلع فرمائید تا بررسی بیشتر انجام گیرد

تشکر از هردو عزیز نظر دهنده

آخرین مطالب


سرشت انسان و جانداران


کاندیداهای ریاست جمهور و رای دهندگان : درسی برای تمام فصول و انتخابات


اقتصاد مقاومتی


حغرافیای اقایان


همسر ایده ال !؟


اظهارات یک زن فا...؟


ازدواج از دید بزرگان


... نجابت ؟ و تحلیل ان


ثروت و دارایی


ماجرای تاسف بار هتل مهاباد: مرگ دختر جوان و اتش زدن هتل و...در این ماجرا در لینک زیر دقیق بخونید


نمایش سایر مطالب قبلی
آمار وبلاگ

150081 بازدید

15 بازدید امروز

97 بازدید دیروز

201 بازدید یک هفته گذشته

Powered by Gegli Social Network (Gohardasht.com)

آخرين وبلاگهاي بروز شده

Rss Feed

Advertisements

Copyright ©2003-2022 Gegli Social Network (Gohardasht) - All Rights Reserved

Developed by Mohammad Hajarian

Powered by MainSystem