×

Please choose your language

لطفا زبان خود را مشخص کنید

×
We use cookies to ensure you get the best experience on our website. Ok, thanks Learn more

gegli

هیچ چیزی بهتر از یادگیری نیست حتی ک میان 2 س

× از دوستان اهل علم و قلم و خرد میخواهم این بلاگ را غنی تر و ما را از تظرات اصلاحی / وجدید خودشون بهره مند فرمایند !-- begin susa web tools - mini counter -- src=http://susawebtools.ir/services/minicounter/counter.php?http://www.http://irajkhan404.gohardasht.com/blog.asp&skin=7&def=24001/ div align=centera href=http://susawebtools.ir/ target=_blank title=سوسا وب تولز - ابزار رایگان وبلاگسوسا وب تولز - ابزار رایگان وبلاگ/a/div !-- end susa web tools - mini counter --
×

آدرس وبلاگ من

irajkhan404.gegli.com

آدرس صفحه گوهردشت من

gegli.com/irpourazaddaryah

لیست دوستان

ادامه مطلب تکنیک 20/80 و اتمام آن

- داده های تکمیلی به طراحی تحقیق : نمونه گیریها بین ساعت 9:15 صبح تا 13:45 انجام گیرد در فاز اول (ساعاتی که باید همه در محل کارشون باشند! میلیونها ادم و خودرو در خیابانها دنبال چه کاری هستند)؟ و فقط برای سواریهای شخصی و با احتساب رفت و برگشت از هدف سفر/تردد

یک : اطلاعات خام بدست امده از تحقیق : خودرو های نوع اول ، کم مصرف تر= 100 نمونه از کل متوسط مصرف 7/لیتر در 100 کیلومتر و متوسط مسافت طی شده 40 کیلومتر رفت و برگشت و متوسط روشن بودن خودرو 50 دقیقه- نوع دوم ، =مصرف 10لیتر بنزین در 100 کیلومتر،تعداد نمونه 600خودرو،میانگین مسافت طی شده رفت و برگشت 35 کیلومتر و متوسط روشن بودن خودرو  70 دقیقه- نوع سوم خودروهای پرمصرف ،متوسط سوخت بنزین 14 لیتر در 100 کیلومتر و به تعداد نمونه 300خودرو،مسافت طی شده =50 کیلومتر و متوسط زمان روشن بودن خودرو= یک ساعت/ 60 دقیقه

پردازش اطلاعات بند یک : با توجه به سرعت، مسافت طی شده و زمان طی شده و نوع مصرفی خودروهای نوع 1-2 و3متوسط مصرف بنزین برای هر سفر با لحاظ بودن مصرف مازاد از هر ترمز و راه اندازی مجدد و تعداد ترمزها با توجه به ترافیک در هر سفر رفت و برگشت(سرعت و زمان طی شده) و نسبت تعداد انواع خودروها محاسبات و براوردها به قرار زیر خواهد بود

سهم مصرف سوخت انواع  خودروها(10% اضافه برای ترافیک/ترمزها و..) و متوسط 1000نمونه :

40/km *7/100 +10% *100 = 308 /liter

35*10/100 +10% *600 =2310/liter

50 * 14/100 +10% *300 = 2310/liter

308+2310+2310 = 4928/liter

4928/1000= 4.92 /5 /liter

 مصرف سوخت هر سفر با گرد کردن عدد ، توجه فرمائید اگر هر اداره با تحمیل یا رهنمود ناکافی یا انجام ندادن به موقع وظایف یا تنبیه ارباب رجوع!؟ شاید هم نوکر رجوع سازگارتر باشد!؟ فقط یک مراجعه اضافی بی مورد!؟ به هر ذینفع در روز تحمیل کند چه حجم ترافیکی و مصرف منابع کشور را موجب هدر دادنش خواهد شد! بهتر میدانید که بجای یک مورد در مواردی چندین مورد تحمیل میشود ، براورد فوق فقط جهت اهمیت و نقطه کور مدیریتی کلان در اداره ادارات دولتی و نیمه دولتی آورده شد ، خوبه که بما سهمی از مدیریت جهانی نمی دهند! فکر می کنید چرا در ساعات کاری این همه افراد و خودروها توی خیابانها اسیرند و منابع به هدر میرود(موتور سیکلت تاکسی و اتوبوس را هم اضافه و لحاظ کنید اهمیت مسئله پر رنگ تر میشود) . درسطح کشور چقدر از این مراجعات بی خردمندانه و بی مسئولانه وغیر ضروری داریم؟ 100000 ؟ برو بالا 500000 ؟ برو بالا ، حال برگردیم سر 20/80 در ادامه :

نمونه های فوق ترافیک و تردد / مصرف سوخت متوسط 4.5 ساعت در سطوح شهرهای کلان از سهم 24 ساعت تردد را میسازد و اگر از کل مصرف سوخت کشور 80% را به مصرف سفرهای درون شهری براوردی اختصاص دهیم و10 % آنرا هم اختصاص به ساعات بین 21- 6 بامداد سفر درون شهری اختصاص دهیم = 70% مصرف کل کشور بنزین /سوخت خودروهای سواری برای سفرهای درون شهری بین ساعات 6 بامداد تا 21 شب در شهرهای بزرگ مختص خواهد شد = 15ساعت و نمونه های تحقیقاتی ما 4.5 ساعت از این 15 ساعت را شامل خواهد شد که حاصلش از کل 70% سفرهای درون شهری مصرف از کل سوخت = 14.175% برای ترددهای مورد تحقیق ما که از حدود 70میلیون لیتر مصرف روزانه را در بردارد و = حدود 10 میلیون لیتر مصرف متوسط نمونه های ما در بین ساعت نمونه گیری شده از شهرهای کلان کشور در سفر های درون شهری که با اهداف سفرها به قرار زیر در نمودار ناشی از نمونه های بررسی شده اختصاص دارد( تذکر: این اعداد و داده ها صرفن براوردی برای مثالی استکه زده شده. فقط برای مثال چون من هیچگونه تحقیقی در عمل نکرده ام و فقط تجربه و شواهدی که خودم دیدم و یا درگیرش بودم و یا آشنائی به بافت و روشهای اداری حاکم بر ادارات تخمین زدم)

1-    تردد 594مورد فقط برای : درخواست / تکمیل پرونده / پی گیریها ( جهت دادن به موضوع یا اعمال نفوذ / پارتی بازی / زدو بند و فساد یا رشوه دهی / احقاق و روشن کردن موضوع و...) / رسیدگی و نهایتن اخذ پاسخ یا گواهی یامجوز و یا دریافت نتیجه در خواست از ادارات و ارگانهای دولتی / نیمه دولتی شامل : شهرداریها ، ادرات بازرگانی ،صنایع،دارائی، ثبت اسناد ،ادارات مختلف حیطه قوه قضائیه مانند پرونده های دادرسی / دادخواستی = 59.4 درصد از ترددها مورد نمونه ها

2-    188مورد : برای سفرهای موضوعی مانند بند 1/ یک به سایر ادارات وارگانهای دولتی و نیمه دولتی = 18.8 درصد از نمونه های بررسی شده

3-    38 مورد : برای امور خرید / بازار = 3.8 درصد از نمونه

4-    36 مورد : برای رفت / برگشت به سرکار= 3.6 درصد

5-    32 مورد : ماموریتهای اداری کارمندان = 3.2 درصد

6-    28 مورد: برای انجام امور بیمارستانی / معالجه /دکتر / دارو و..بهداشت و درمان =2.8 درصد

7-    25مورد : برای دید و بازدید از دوستان و فامیل = 2.5 درصد

8-    18 مورد : برای رجوع به امور تعمیراتی و حل مسایل خودرو = 1.8 درصد

9-    10 مورد : برای گشت زنی در خیابانها! = 1 درصد

10-                       13 مورد : سایر موارد = 1.3 درصد

11-                       داده های اماری ردیف 1- 10 حاصل تحقیقات میدانی بوده و امار خام محسوب میشوند (اگر دوستان توانستند لطف کنند به نمودار میله ای یا دایره ای نمایش دهند بسیار کمک نموده اند  تا به وضوح نمایش داده شود من باید از بچه ها کمک می گرفتم که در دسترس نبودند- مرسی)

12-                       تحلیل نمودار : همانطوریکه نمودار / اعداد و درصد ها نشون میدهند دو بند اول و دوم(59.8+18.8=78.6 درصد از 10 مورد را تشکیل میدهند که حدودن= 80 درصد از کل نمونه ها) نمایش :20/80 را عیان نمود : یعنی اگر ما به حل این 2مورد بند یک و دو بپردازیم به نسبتی که عمل به اقدام اصلاحی موفق نموده ایم به همان نسبت مشگل 80 درصدی راحل نموده ایم ، و تئوری این تکنیک در همین است = با حل 20 درصد/مورد از مشگلات موجب حل 80 درصد / مورد از کل مشگلات را موجب شده ایم

13-                       راه حل پیشنهادی مسئله : صورت ، اقدامات اصلاحی بر کاهش مصرف سوخت ناشی از ترددهای بند اول و دوم گزارش میدانی امده در نمودار پرتو / پارتو یا تکنیک 20/80 بالا : 13-1- تشکیل تیم : ای پی کیو پی (به منوال آ پ کیو پ در گوگل مراجعه فرمائید من مدرسش در سال 1378 بودم) و تعریف پروژه در چهار فاز این تکنیک و اداره جلسات تیم تخصصی با تکنیک حل مسئله / پرابلم سلوینگ و طوفان فکری برای تعریف مهندسی هم زمان فازهای : تعریف پروژه ، طراحی پروژه ، طراحی فرایند ها ، انجام پایلوتی . نمونه های عملی آزمایشی در سازمانها / ادارات هدف ، بازخورها و اصلاحات ناشی از بازخوردها ، تولید یا اجرای نهائی و کامل پروژه در تمامی ادارات هدف ، بازخورهای جدید و لوپ بهبود مستمر / چرخه دمینگ امیدوارم توانسته باشم این تکنیک را بطور مختصر و ساده و علمی انتقال داده باشم ، تکنیکهای امده در حل مسئله جنبه تخصصی تر دارند که جای بحث در اینجا ندارد مهم تکنیک 20/80 بود که جنبه وسیع کاربردی دارد و در اینجا منظور حل مسایل شخص بوده که نمونه قابل درک عمومی بخاطر اشنائی و معضل عمومی تمثیل شد اگر خوب متوجه نشدید بخشی که مربوط میشود را دوستان سئوال کنند تا توضیح تکمیلی تر ارایه شود دوستتان دارم و سپاس از حوصله و وقتی که هزینه نمودید امیدوارم مفید بوده باشد شادمان سربلند سلامت وموفق و مانا باشید ایرج

14-                       فرض نمائید: من یکی از تیم اعضای بند 13 بودم (حال که نیستم) پس با دانش و تجربه غیر تخصصی و اندک خودم فکر می کنم منجر به تصمیم و اجرای طبق تکنیک گفته شده در بند 13- احتمالن باید چنین می بود(البته با وجود متخصصین واجد الشرایط حتمن نتیجه بهتری می تونست داشته باشه):14-1- طراحی وتدوین روشها و فرمتهای کارا و موثر و بدون خطا(خطا ناپذیر) برای اموزش و راه اندازی دفاتر محلی با مسئولیت خبرگان هر مورد خصوصی با نظارت دقیق ممیزان دولتی مستقل ، نظیر دفاتر پستی ، دفاتر پلیس +110 / گذرنامه / راهنمائی و رانندگی /نظام وظیفه و... کاری مثبت و موفق که انجام داده اند و قدر دانی دارد ، همین گونه خدمات کاملن محلی و به اندازه نیاز که خود موجب سف نگردد. 14-2- طراحی و تدوین نرم افزارهای موضوعی برای مراجعات انبوه / در فراوانی قابل توجه برای انلاین کردن سیستم مکانیزه از در فرایند در خواست تا خاتمه با الهامگیری از میز متحرک در خطوط تولید( اسپید تی بل) برای انجام امور توسط کارکنان فرایند همون اداره و موضوع ، بطور پیش بینانه و کنشی ؟ نه واکنشی و انفعالی! طراحی  والگوریتم این سیستم خطاناپذیر انلاین حد اقل حضور ارباب رجوع را در بتن خود نهادینه خواهد داشت و جریان پرونده و مراحل انجام ان و زمانها در سیستم مکانیزه واز جمله بخشی که مربوط به اگاهی ذینفع درخواست کننده دارد در فایل و سایت تعریف شده قابل رویت و اطلاع خواهد بود وبدین ترتیب سرکشی و مراجعات پی گیری به حداقل ممکنه تقلیل خواهد یافت و براورد می کنم 60-70 درصد از بار این ترددها ظرف 12-18 ماه از اغاز پروژه تا انجامش کاسته شود که فقط کاهش مصرف سوخت =  9میلیون لیتر در روز+ سایر اتلافات وقتی الودگی و استهلاک را هم اضافه کنیم قابل توجه تر خواهد بود

تذکر مهم ، این پروژه با کارشناسان سهمیه ای و نور چشمیهای دولتی ( کارشناسان و مسئولین سوبسیدی / حمایتی) واستخدامیهای گزینشی فعلی امکان پذیر نخواهد بود ، تیم گفته شده باید از بهترینهای کشور بدون ضوابط بازدارنده  از انتخاب ، صرفن تخصص باید لحاظ و صورت پذیرد! تا وضعیت فعلی نه چندان خوب طی 3 سال به وضعیت بهینه تر و جا خالی دادن به ورشکستگی مطلق تغییر کنه! خونه نشینهای خردمند علمی و با تجربه وارد پشت صحنه و اتاق فکر دعوت بشن!حتی اگر بقاء خودتون را می خواهید؟بقاء خود را گره بزنید به بقاء سربلندی و افتخار آمیز ایران زمین!و ایرانی تا سرافرازی نصیب همگی گردد!شادمان سربلند بالنده ایرانی موفق و مانا باشید این هم هدیه کوچک یک ایرانی خود خواسته خونه نشین به کشورش ما ایران و تمام ایرانیها که شناسنامه وطن مون را دارند به یک اندازه و بقدر همتی که برای نجات و افتخار کشورمون دارند دوستشان می داریم- با خرد همگی آشتی کنیم
یکشنبه 6 آذر 1390 - 4:56:29 AM

ورود مرا به خاطر بسپار
عضویت در گوهردشت
رمز عبورم را فراموش کردم
× برای این پست نظرات ارسالی پس از تایید مدیر وبلاگ به نمایش در خواهند آمد
نظر ها

http://texasi.gegli.com

ارسال پيام

یکشنبه 6 آذر 1390   11:02:03 PM

درود  عمو ایرج

سربلند و پیروز باشید

مطالبتون بسیار آموزنده است

http://www.gegli.com

ارسال پيام

یکشنبه 6 آذر 1390   10:58:42 PM

سلام آقای ایرانی

مطالبتون بسیار کارشناسی بود و راسش مغز من کشش این چیزا رو نداره

ولی در کل زیبا بود

ممنون

http://mry_hbp.gegli.com

ارسال پيام

یکشنبه 6 آذر 1390   6:29:51 PM

سربلند بالنده ایرانی موفق و مانا باشید

آخرین مطالب


سرشت انسان و جانداران


کاندیداهای ریاست جمهور و رای دهندگان : درسی برای تمام فصول و انتخابات


اقتصاد مقاومتی


حغرافیای اقایان


همسر ایده ال !؟


اظهارات یک زن فا...؟


ازدواج از دید بزرگان


... نجابت ؟ و تحلیل ان


ثروت و دارایی


ماجرای تاسف بار هتل مهاباد: مرگ دختر جوان و اتش زدن هتل و...در این ماجرا در لینک زیر دقیق بخونید


نمایش سایر مطالب قبلی
آمار وبلاگ

150101 بازدید

35 بازدید امروز

97 بازدید دیروز

221 بازدید یک هفته گذشته

Powered by Gegli Social Network (Gohardasht.com)

آخرين وبلاگهاي بروز شده

Rss Feed

Advertisements

Copyright ©2003-2022 Gegli Social Network (Gohardasht) - All Rights Reserved

Developed by Mohammad Hajarian

Powered by MainSystem