×

Please choose your language

لطفا زبان خود را مشخص کنید

×
We use cookies to ensure you get the best experience on our website. Ok, thanks Learn more

gegli

هیچ چیزی بهتر از یادگیری نیست حتی ک میان 2 س

× از دوستان اهل علم و قلم و خرد میخواهم این بلاگ را غنی تر و ما را از تظرات اصلاحی / وجدید خودشون بهره مند فرمایند !-- begin susa web tools - mini counter -- src=http://susawebtools.ir/services/minicounter/counter.php?http://www.http://irajkhan404.gohardasht.com/blog.asp&skin=7&def=24001/ div align=centera href=http://susawebtools.ir/ target=_blank title=سوسا وب تولز - ابزار رایگان وبلاگسوسا وب تولز - ابزار رایگان وبلاگ/a/div !-- end susa web tools - mini counter --
×

آدرس وبلاگ من

irajkhan404.gegli.com

آدرس صفحه گوهردشت من

gegli.com/irpourazaddaryah

لیست دوستان

???????? ?????? ????? / ??? ? ?? ????? ?? ?????? ? ??? / ???? ?????? ?? ????? - ???? 41 ??

تقدیر / جبر یا شانس : هیچکدام از ما حق انتخابی در موارد زیر نداشتیم : 1-  نامه و تقاضایی نکردیم که بدنیا بیائیم 2 - در کجا متولد بشویم شهر / کشور / قاره 3 - والدین ما چه کسانی باشند 4 - نژادمون چه باشد 5 -قد و قامت و زیبائیهایمون و جنسیتمون چه باشند 6 - زبان مادریمون چه باشد 7 - اسم و فامیل مون چه باشد 8 - از چقدر سلامت برخوردار باشیم یانه؟ 9 -  سطح اطلاعات و دانش و فرهنگ والدین و محیط مون چقدر و در چه سطحی باشد 10 - ثروت و منابع مالی خانواده ای که بدنیا امدیم در چه سطحی باشد : ثروتمند؟ / متوسط ؟ طبقه سوم؟ / فقیرو بیچاره؟ 11 - والدین ما چه دینی / باوری؟ مذهبی داشته باشند؟ و یا لامذهب باشند؟ 12 - والدین ما که تعلیم و تربیت و رفاه و ارامش ما بدانها بستگی دارد در چه سطحی باشند؟ 13 - فرزند چندم والدین باشیم؟ 14 - چه محیطی برما حاکم بشه در خانواده : درهیچ یک از 14 مورد برشمرده هیچ نوزادی حق انتخاب ندارد و تمامن جبر و تقدیر وشانس است و ما هیچ رولی / نقشی نداشتیم !؟ سئوال چه عدالتی برقرار است!؟ چون هزاران تفاوت و حالت در این موارد وجود دارد  که ما را در برابر انها جبری و نا برابر بوجود اورده و شرایطی غیر انتخابی!؟ و نا برابر!؟ و با توجه به حساسیت به باورها و مذهب !؟ مشاهده میشود که بدون اختیار یکی میشود شیعه یکی سنی یکی یهودی یکی زرتشتی یکی مسیحی و یکی ... و یکی بدون باور به هیچ دینی و یکی فقط علم گرا(خردمند) پس دین را خود فرد تا حداقل رسیدن به عقلانیت - 20 سال ببالا به او جبری داده اند نه اختیاری!؟ البته در سنین بالاتر از 20 سالگی هر فردی میتونه با مطالعه و. تحقیق دینی داشته باشه و دین وراثتی نیست  بلکه انتخابی و انتخاب دین در کودکی معنی ندارد چون کودک از عقل علم و اکتسابات تعلیم و تربیتی محیطی هنوز برخوردار نبوده و به رشد نرسیده است ، وقتی برای استخدام در شغلی صلاحیتهای علمی مثلن دیپیلم فوق دیپلم و لیسانس و بالاتر و سنی از 20 ببالا مطرح است؟ انتخاب باور به این اهمیت ایا در سنین نابالغ و کمتر از 20 سالگی وبدون کمالات تحصیلی میتونه از عقلانیت برخوردار باشد!؟ در نتیجه تا بیست سالگی میشه گفت دین والدین نه دین و باور کودک و نوزاد؟ همه ما یک خدا داریم و یک ایران و همه انسانیم با تفاوتهایی 14 گانه و اکتسابات بعدی متاثر از تقدیر چه مثبت و چه منفی

اختیار / همت و تلاش :هرچند موارد 14 گانه جبری به عنوان داده ها / امتیازات مثبت یا منفی نسبی غیر ارادی  بما داده شده است اما بسیار موثر در اینده ما ،  داده های محیطی و میزان اکتسابات ما از داده ها و محیط هم به همت برخورداری مثبت و تلاشگرانه یا تنبلی ما بستگی دارد ، ممکن است برای جبران نداشته های جبری با تلاش / همت و برخورداری از هوشمندی و خرد اکتساب از طرق خود جبران کنیم و یا برخلاف با تنبلی خود اینده ای متفاوت از جبر / تقدیر برای خود رقم بزنیم ، و بر داده های جبری نه چندان خوب خود هم غالب گردیم و یا داده ها و شانسهای جبری خوب را  در اینده بباد دهیم البته همواره نسبیت مصداق دارد(برای مثال فقر دوران طفولیت را با ثروت کسب کنیم یا برخی از ضعفها را با مواردی از قوت جایگزین کنیم)و..؟

نتیجه اخلاقی و انسانی از دو بند پاراگراف بالا : اطلاع از موارد بالا بما کمک میکند که هم خود را بشناسیم و هم با تحقیق در مورد دوستانمون / شریکمون / اجتماع مون به شناخت بهتری دست یابیم  - 2 - همدیگر را باتوجه به داده های بالا یاری و مراعات کنیم 3-  نقاط ضعف ناشی از تقدیر و جبر را با شعور و خرد و علم تکامل و توسعه دهیم 4 -در محیط نا امن و نا ارام و بدون  برخورداری از صلح و زندگی مصالمت امیز با دیگران / اجتماع برای هیچ کس خوشایند و جالب نیست و همدیگر را حرمت بگذاریم (چون در محیط نا امن هیچ کس امن نخواهد بود : امنیت و ارامش و رفاه و حقوق فردی و اجتماعی را برای همه بخواهیم ، چون داده ها به جمع بر میگردد به افراد جامعه اگر نفرت و نفاق و انزجار بدهیم نصیب خودمون هم خواهد شد و شک نکنیم) 5 - چشم و گوش را برای یادگیری و نظرات مختلف باز نگهداریم ، چون اگر نظر مخالف نبود هم چنان غارنشین بودیم این تضاد و شنیدن نظرات نوین مخالفین مون است که موجب افرینش و توسعه اطلاعات ودانش و خرد و علم و رفاه و صلح و اکتشافات و نواوری در یک بحث ازاد میگردد جامعه بدون انتشار نظرات مختلف محکوم به مرگ است(بحث ازاد و هنرها هم خط قرمز ندارد همینکه محدودیت شد نظرات هم سانسور یا زیر زمینی میشوند و توسعه غیر ممکن خواهد شد : نظر موافق و مخالف را بشنو درک بکن تحلیل بکن اما خودت انتخاب بکن کدام درسته یا بهتره فروشگاهی که 10 نوع  تی وی میفروشد بهتر از یک نوع است چون حق انتخاب داری) 6- بدنبال خطوط مشترک باشیم تا تفرقه انداز ، چون تکیه بر اشتراکات عمومی / ملی که 75 میلیون نفر را در بر داشته باشد ؟ امنیت مضاعفی خواهیم داشت تا 10-20/30 میلیون نفر : پوست خود را نکنیم چون دشمنان وطن بیدارند و بدنبال فرصت نابودی ما هستند پس تمام کسانی که شناسنامه ایرانی دارند بزرگترین و با اهمیت ترین نقطه اشتراکمونه اشتراک دوم انسان بودن همه ما و حقوق انسانیه و با هم اشتی کنیم تا انرژی جامعه بجای صرف مواظبت و کنترل همدیگر به تهدیدهای برون مرزی مصرف شود ، چون اگر این موضوع رعایت گردد و صالح ترینها با رای و شناخت مستقیم مردم مسئول خدمت به جامعه گردند( و نه حاکم) از پشتوانه 75 ملیون برخورداریم و امریکا و صهیونیست و دشمنان پیرامون مون هم هیچ غلطی نخواهند کرد : با هم باشیم تا گم نشیم : داستان نصیحت پیر مرد سالخورده به 5 فرزندش در دروس ابتدایی یادمون نره که یک چوب براحتی شکسته میشد اما دسته چوبها غیر ممکن و لااقل براحتی شکسته نمیشدند - شادی سربلندی و عزت و ابرو و رفاه و ازادی اندیشه و خرد و صلح و توسعه برای همگی هموطنان عزیزاز هر فکر و باور و عقیده چون همه ما در تقدیر و اجبار / جبر به هنگام تولد بی تقصیریم ولی همگی انسانیم و خلقت افرینش : هر بد که به خود نمی پسندی؟ با کس مکن ای برادر من؟ اگر نظر دیگری را تحمل نمی کنی همین حق را هم برای دیگران قایل باش به نظرات هم منطقی و عقلانی و علمی بیاندیشیم قبول یا ردش با خودمونه و از اختیارات حداقلی پندار و اندیشه و جهان بینی هر انسانه - دوستتان میدارم خیلی خیلی چوخ چوخ چوخ - خرد یارتان باد هموطن عزیزم درغیر اینصورت = دولار 3500 تومانی و تا پایان سال 8-10هزار تومانی + انگشت رسوندن قطر!؟ باکو! امارات! عربستان و بحرین به ...؟ شده و انقدر بدبخت شدیم که دیگه قورباغه هم برامون ابوعطا میخونه  ، پس چی شد 30 سال شعار خودکفایی؟ تولید علم؟ 60 درصد گندم مون هم که باید وارد بشه!؟ کشمش و تخم مرغ و مرغ و...هم که باید وارد بشه مدیریت جهانی!؟ قاچ زین رو بچسب اسب سواری نمیخواهیم ؟ 600 میلیارد دولار پول نفت فقط در 7 سال اخیر چه شد؟ از اواخر قاجار تا پایان شاه در امد نفتی فقط 107 میلیارد دولار در مدت 70 ساله حکومت انان بوده اما 1000 میلیارد دولار فقط بعد از انقلاب بوده فقط جهت مقایسه است و خودتون تحلیل بکنید چه سرنوشتی دستاورد کشور و مردم بوده!؟(دم خروس را باور بکنیم یا قسم حضرت عباس را!؟ ضرب المثال ایرانی در مواردیکه دروغ اشکاری باقسم پشتیبانی میشه) حالا از نو یک بار دیگر مطلب را بخونید تا درستی یا غلطی این مطلب را خودتون ارزیابی فرمایید(لطفن برداشت سیاسی نکنید اینها که گفتم ناشی از علم مدیریت برمنابع میباشند که بطور فشرده مطرح شد اما برای بیان کاملش احتیاج به یک سمینار دو ساعته میباشد یا 10 صفحه پشتیبانی با توضیحات مکمل از جمله نیازهای سلسله مراتبی طبقه بندی شده انسان) - سپاس مجدد

اضافه کنم : اگر بهترین اب را در دشتی / استخری رها کنیم می گندد و تولید کرم میکند اما اگر جریان اب جدید و مداوم وارد ان بشود(حتی اب گل الود چون فرایند طبیعی زلالی روخ میدهد) جاری و تجدید حیات و جریان خواهد شد و از گندیده شدن ممانعت میشود : ورود افکار و نظرات مختلف به جامعه مانند جاری شدن اب به حوضچه / استخر است که نگندد و کرم تولید نکند بلکه جاری وساری گردد (مقایسه اب جاری با اب راکد)؟ که ظرورت بیان  نظر و انتقاد را موجه می کند

منظور از اوردن درامد دولاری جهت مقایسه دستاوردهای ناشی از ان که در زیربنای بستر جامعه برنامه ریزی و سرمایه گذاری شده است ، با 107 میلیارد چقدر سازندگی و رفاه امده؟ و با 1000 میلیارد مردم به چیزی رسیده اند!؟ بعقیده من بیش از 50 درصد این درامد پس از سال 1357 هرز رفته است = عدم مدیریت برمنابع ارزشمند جامعه بخاطر بستن نظرات انتقادی و عدم انتشار افکار و اندیشه های مخالف بر روند عملکردهای یک طرفه حکومت!؟

سه شنبه 10 مهر 1391 - 5:56:37 PM

ورود مرا به خاطر بسپار
عضویت در گوهردشت
رمز عبورم را فراموش کردم
نظر ها

http://mohammadjalali.gegli.com

ارسال پيام

دوشنبه 16 مهر 1391   10:17:50 PM

 دل به عشق تو سپرده ام 

در بادیه های شب سرد چشمانم را در فانوسی

خواهم کرد بر گذرگاه عبور تو

اینک در ابتدای سکوتی مبهم دل به عشق تو سپرده ام

و تنها غم من دوری توست


پرنده ای را که دوست داری رهایش کن 

   اگه عاشق باشه بر می گرده 

             و گر نه هیچ وقت عاشقت نبوده    

          

   

http://shogh.gegli.com

ارسال پيام

یکشنبه 15 مهر 1391   2:33:37 PM

سلام آقا ایرج

http://faryadirani.gegli.com

ارسال پيام

شنبه 14 مهر 1391   10:57:45 AM

دروود بر عمو ایرج

خرد و همت انسان از هر جبری قوی تره

http://mohammadjalali.gegli.com

ارسال پيام

چهارشنبه 11 مهر 1391   3:04:53 PM

استاد عالی بود 

http://7aseman.gegli.com

ارسال پيام

چهارشنبه 11 مهر 1391   2:19:20 PM

SALAM VA ARZE ADAB VAGHEAN ZAHMAT KESHIDID VASE IN WEBLOGE ZIBA DAST MARIZAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

http://shogh.gegli.com

ارسال پيام

چهارشنبه 11 مهر 1391   12:34:49 PM

????????????????????????????????

????? ????? ??

?? ??? ???????

http://cardinal.gegli.com

ارسال پيام

چهارشنبه 11 مهر 1391   9:03:45 AM

?? ???? ?????? ???? ?? ?? ?? ????? ?? ??? ????  ???? ?? ???? ?????? ? ??? ?????? ????? ?? ???? ?? ???? ???....??? ????....??? ? ?? ????? ???? ? ?? ????? ????? ? ???? ???.....?????? ??? ?????? ??? ???? ? ?? ?? ??? ??? ??? ?? ?????? ?? ??????? ? ???? ?? ????? ?????...???? ?? ? ?????? ?????? ? ??? ????? ??????.....? ?? ??? ????? ??? ??? ?? ?? ???? ???? ???????.......??? ??? ?? ????? ???? ?? ?? ?? ??  ????  ?? ???? ??? ? ??? ??? ?? ?????? ?? ?? ?? ???? ???? ? ???? ????? ?? ???? ?? ??? ???? ?? ??? ?????? ?? ???? ??????....???? ?????? ?? ??? ????? ??????? ?? ?????? ?? ? ??????? ?? ?? ?? ???? ????? ?? ????? ???? ?? ?? ????? ??????.....????3540......????4320.....????????? 10500?????.....???? ???? ????.....??? ???? ?????? ?????

https://hajarian.gegli.com

ارسال پيام

چهارشنبه 11 مهر 1391   8:07:55 AM

?? ??? ???? ?? ???? ??? ???? ?? ?????? ?? ???? ????? ????? ???? ?? ?? 

http://cardinal.gegli.com

ارسال پيام

چهارشنبه 11 مهر 1391   6:48:56 AM

???? ?????........???????? ???? ??? ?? ?? ?? ????? ???? ???? ?????? ? ??? ???? ?? ?? ?? ??? ? ?? ????? ???? ? ?? ????? ???? ? ??????.....??? ??? ??? ??? ??? ? ???? ???? ??? ?? ?? ???? ???????? ? ???? ? ???? ???? ?? ?? ????? ???? ?????? ?? ?? ?? ??? ????? ?? ????? ???? ?? ?? ???? ????? ????? ??????? ? ??? ??? ??? ??? ?? ??? ???? ?? ?????? ??? ?????? ??? ????? ???? ??? ????? ???? ??? ???? ? ??? ?????? ????????? ??? ?? ?????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ????? ???? ??? ?? ?? ???? ???? ????? ????? ????? ? ??????? ?? ???? ???? ?? ???? ?? ??? ? ??? ??? ?? ??? ?? ?? ?? ?? ???? ?????? ?? ???? ???? ? ?? ?? ?? ???? ????????? ????? ?? ??? ???????? ???? ???? ? ?????? ???? ?? ?????? ?? ???? ??????......???? 3540.......????4320.....????? ???? 10500

http://mohammadjalali.gegli.com

ارسال پيام

چهارشنبه 11 مهر 1391   1:11:27 AM

عالیست 

http://mohammadjalali.gegli.com

ارسال پيام

چهارشنبه 11 مهر 1391   1:10:12 AM

????? ????? 

http://mahmonir.gegli.com

ارسال پيام

سه شنبه 10 مهر 1391   7:26:02 PM

درود وعرض ادب

این درست که ما نخواستیم که بدنیا بیاییم وجبر بوده

اما میتونیم چگونه بودن رو خودمون انتخاب کنیم 

من عاشقانه زیست رو انتخاب کردم وتازنده باشم لذت عاشقی را خواهم برد واین یعنی اختیار وبه کسی هم اجازه نخواهم داد چگونه زندگی کردن رو بهم اجبار کنه

مثل همیشه درس زندگی در مطالبتون هست 

  

آخرین مطالب


سرشت انسان و جانداران


کاندیداهای ریاست جمهور و رای دهندگان : درسی برای تمام فصول و انتخابات


اقتصاد مقاومتی


حغرافیای اقایان


همسر ایده ال !؟


اظهارات یک زن فا...؟


ازدواج از دید بزرگان


... نجابت ؟ و تحلیل ان


ثروت و دارایی


ماجرای تاسف بار هتل مهاباد: مرگ دختر جوان و اتش زدن هتل و...در این ماجرا در لینک زیر دقیق بخونید


نمایش سایر مطالب قبلی
آمار وبلاگ

150134 بازدید

68 بازدید امروز

97 بازدید دیروز

254 بازدید یک هفته گذشته

Powered by Gegli Social Network (Gohardasht.com)

آخرين وبلاگهاي بروز شده

Rss Feed

Advertisements

Copyright ©2003-2022 Gegli Social Network (Gohardasht) - All Rights Reserved

Developed by Mohammad Hajarian

Powered by MainSystem