×

Please choose your language

لطفا زبان خود را مشخص کنید

×
We use cookies to ensure you get the best experience on our website. Ok, thanks Learn more

gegli

هیچ چیزی بهتر از یادگیری نیست حتی ک میان 2 س

× از دوستان اهل علم و قلم و خرد میخواهم این بلاگ را غنی تر و ما را از تظرات اصلاحی / وجدید خودشون بهره مند فرمایند !-- begin susa web tools - mini counter -- src=http://susawebtools.ir/services/minicounter/counter.php?http://www.http://irajkhan404.gohardasht.com/blog.asp&skin=7&def=24001/ div align=centera href=http://susawebtools.ir/ target=_blank title=سوسا وب تولز - ابزار رایگان وبلاگسوسا وب تولز - ابزار رایگان وبلاگ/a/div !-- end susa web tools - mini counter --
×

آدرس وبلاگ من

irajkhan404.gegli.com

آدرس صفحه گوهردشت من

gegli.com/irpourazaddaryah

لیست دوستان

????? ???? ???? ????? ?? ???????? / ?????? ? ?????? ? ?????? ????

نخست : حطیه نظارت و مدیریت رهبران جامعه : مدیریت بر منابع طبیعی و محیطی در دسترس +منابع انسانی (موجود یا قابل دسترس) جغرافیای تحت مدیریت

دوم : قرار گرفتن در راس مدیریت عالی و طراز اول جغرافیای مورد بحث : در تاریخ و قرون اخیر مدیران جوامع به طریق مختلف در راس امور قرار گرفته اند :  از طریق قیام جمعی /گروهی / و شرایط جامعه (فردی یاچند نفری) در راس امور قرار می گیرند که بستگی به فرهنگ /سنت / زمان یکی از عناوین را کسب می کنند : پادشاه در انواعش: پارلمانی / دیکتاتوری / ارثی ، برخوردار از فلسفه و خردمندی رهبری جامعه / بر اساس فرهنگ تربیت اموزش تعقل و شرایط محیطی و منطقه ای میتونه دیکتاتور نسبی  برخوردار از تعقل یا نادانی باشند ، یا در انواع جمهوریت : پارلمانی / رای مستقیم مردم / مادام اعمر/ ارثی / کودتا و امثال دیگر بدست اوردن ریاست /یا انقلابات اجتماعی طبقه تهیدست جامعه علیه متمولین / سرمایه داران مانند انقلاب فرانسه / روسیه و...!؟ - و عالیترین جمهوریت : بنیانگذاری توسط ادیت / نخبگان ارزشی و توسعه یافته جامعه(مانند جفرسون و... در امریکا وکوروش بزرگترین و مشابهه در اشلهای مختلف) و نوع دیگر مدیریت بر اساس ایدئولوژیک / باورهای زمینی مانند انقلاب کمونیستی روسیه سابق و یا باورهای  فرا زمینی / اسمانی!؟ مانند انقلاب خودمون با هر اسمی و عنوانی که راس امور را بدست میاورند / یا طالبان پاکستان / افغانستان / عربستان و... ، نوع دیگرش هم  : ارثی بودن قدرته چه پادشاهی و چه جمهوریت(وارثان قدرت : فرزندان؟ یا اقوام نزدیک و یا یک و چند نفر از شرکای مدیر قبلی متوفا یا ...)!؟از تمام انواع حاکمان بر جامعه مثالهایی هم در تاریخ و هم در قرون اخیر و جاری سراغ داریم که نیازی به نام بردن انها نمیباشد و دوستان در تمام انواعش اطلاع دارند

سوم :انواع رهبری مدیران بند دوم بر منابع امده در بند اول به قرار زیر با ارایه کیسهایی / الگوهایی برای تشریح و تحلیل و نتیجه گیری در مقایسه پنداری و عملکردی : نادر شاه ، کوروش بزرگترین ، شاه سلطان حسین صفوی ، اقا محمد خان قاجار ، روسیه کمونیستی ، امریکا (شکستها !یا موفقیتهای نسبی = دستاوردهای منفی یا مثبت نسبی)؟ دروسی ساده و فوق العاده گرانبها برای تمام رهبران در انواعش و در همه اعصار و در تمام جغرافیای جهانی هم چنین جوانان برومند ایران عزیزمون که فشرده ای از عصاره تاریخی را برای عبرت و کاهش ریسک اشتباهات در اینده کشورمون جهت برقراری و بنیانگذاری پایدار مدیریت در ایران عزیزمون ، چون این مطالب که به گوش رهبران جهانی طراز اول نمی رسه اما چون ممکنه شما و یا دوستان اطرافتون روزی شاه رئیس جمهور رهبر  / مدیر/ فرماندار / وزیر وکیل استاندار فرمانده کل و...؟ بشوید ان هم در سطح مدیریت جهانی خواستم درسی از تاریخ را برایتون تحلیل و یا د اوری کرده باشم

سه - 1 - شاه سلطان حسین خرافی مذهبی شیعه وارث سلسله صفویان حاکم بر پایتخت در اصفهان : در واقع حاکمیت با شرکاء مذهبی و اخوندهای دربارش بر اساس باورهای مذهبی با تاکید بر باورهای مذهب و اخوندهای درباری مانند استخازه در تصمیم گیری یا پیش بینی شیادان  یا رفع معضلات با دعا و نیایش و مناجات  وسایر... عبادات مذهبی و باورهای مذهبی و سپردن امور بدست سرنوشت / خواست خدا!؟قسمت و ...!؟هدایت اسمانی براساس باورها و حمایت اسمان از فرزندان خلف ترش(تنها فرزندان بر حق خدا بر روی کره زمین = شیعه 12 امامی)!؟ و تسلیم شدن حقیرانه در پشت دروازه های پایتخت / اصفهان و رفتن به پیشواز محمود افغان شورشی از ظلم حاکمان منطقه ای یکی از ولایات تحت  حاکمیتش و تسلیم تاج پادشاهی با دودستش و خم شدن تا کمر به محمود افغان به  جهت  بقاء عمرش در حقارت کامل = نوشیدن جام زهر با خوشحالی که زنده خواهد ماند/ گور پدر مردم و کشور!؟ دیگه همه میدونیم نتیجه اش را - سیمولیش با شماست

سه - 2 - اقا محمدخان قاجار : فرزند خان حاکم در منطقه گنبد / گرگان / از نژاد / ایلات ترکمن و ترک زبان که پدرش بدست حاکمان قبلی کشته شده بود با حمایت شیر زن مادرش و با تلاشی خسته ناپذیر و برخوردار از هوش فرماندهی و نظامی و تجاوزگری خشن و عقده های ناشی از کشته شدن پدر و فامیلش و... به مردی فولادی و خود ساخته تبدیل شد و  بی شک با انگیزه قوی تمام حاکمان مناطق مختلف ایران ان زمان که 35 درصد خاک ایران را شاهان  و وارثانش پس از وی از دست دادند از جمله در شمال غربی و شرقی کشورمون که طی قرار داد  های ننگین ترکمن چای و...از دست دادیم مانند افغانستان بخشی از ترکمنستان ارال(اذربایجان جعلی باکوی کنونی)گرجستان قره باغ ارمنستان و بخشی از چچن که تحت حاکمیت روسیه قرار گرفت هم چنین بخشی از کردستان که تحت حاکمیت ترکیه قرار گرفت را به سلطه خود در اورد : اما علت اغاز جنگ وارثان حکومتش هم گفته شده که تعدی و تجاوز/ دست اندازی چند سرباز روسی / صاحب منصب / تبعه روسها در این مناطق به نوامیس مسلمین شیعه بوده : وامسلمین چه نشسته اید که کفار روسی به نوامیس ما تجاوز کرده اند!؟ به تحریک و فتوای اخوندهای دربار وقت قجر!؟ = کشته شدن کلی از هم وطنان بخاطر عدم حمایت مالی در جنگ از طرف شاه قاجار(پول پرستی شاه) و شکست مفتضهانه عباس میرزای ولیعهد نام دار و لایق که حمایت نیازهای جنگی از وی نشد که حدود 700 هزار هکتار مساوی یک سوم خاک اباد از کشورمون از دست رفت و بقیه اش را همه میدانیم : نه تنها نوامیس را نجات ندادیم بلکه همه نوامیس و منابع و خاک گرانبهای کشور را به روسها دو دستی تقدیم کردیم!؟ دعا و عبادات و استخاره و... هم نتونست هیچ کمکی بکند!؟ اما از نظر مدیریت نظامی و جنگی اقا محمد خان قاجار فردی لایق بود و حتی روسها وافغانها و ترکیه را سرجای خودشان با قدرت نشانید اما موفقیت جنگی نتونست سیستم را پایدار بکند که امروزه از سلسله قاجار یکی از منفورترین حاکمان / شاهان کشورمون یاد میشوند

سه -3 - نادرشاه افشار : چوپان زاده ای از مناطق شمال خراسان وحومه شهرستان درگز کنونی در شمال خراسان رضوی از بخشی بنام کلات که به کلات نادری معروف شد از اقوام ترک و کرد که جوانی خود ساخته  از چوپانی تا سرهنگی نظامی رشد یافته بود با سوادی اندک اما هوش فرماندهی بی نظیر و سکولار گفته شده که از ناپلئون فرانسه موفقیتش بیشتر بوده و همواره بدون شکست درجنگها هندوستان روسها و ترکیه و افغانستان و ترکنستان و ...شمال غربی که امروزه تحت حاکمیت روسیه ورشکسته و فروپاشیده قرار دارد و کشورهای جدیدی شده اند مانند  باکو گرجستان ارمنستان ترکمنستان افغانستان و ...؟ خوب کشور داری/ کشور گشایی نظامی  و از نخبگان نظامی مطرح تاریخ جهان بود اما مدیریت بر منابع و پایداری حکومت ان هرگز!؟ = فروپاشی و از دست دادن انچه در جنگ بدست امده بود که بهتر تاریخ و وقایع اخر عمرش و دستاوردهای منفی پس از ان را میدانیم!؟ توضیح شهرستان درگز کنونی پایتخت / محل ظهور اشکانیان در 2400 سال قبل میباشد که اثار کشف شده اخیر از زیر خاک با قدمت 2350 سال نشونگر تاریخ و تمدن اون منطقه از ایران میباشد من 4 سال قبل شخصن از این کشفیات تاریخی و اثار باستانی که هنوز به اتمام نرسیده بود دیدار داشتم و عکسهایی هم با پارتی بازی گرفتم(فتوحات نظامی بدون برخورداری از شناخت نیازهای انسان چه اقوام شکست خورده درجنگ؟ و چه تحت مدیریت ملی؟ وبدون تعقل مدیریت برمنابع ممکن نخواهد بود)!؟

سه- 4- تازیان و کشورگشایان دیگر تاریخی : مانند تازیان عرب / چنگیز مغول / تزار روسیه / هیتلر / اسکندر/نادرشاه(البته جنبه دفاعی داشته)کمونیستهای روسی به طریق کودتاهای کمونیستی و حزبی و اتیلا و رومیان باستان / جنگاوران مذهبی تاریخی و...!؟نتوانستند حکومتی پایدار و مانا بر اساس بشردوستی و خواست نیازهای طبیعی مردم تحت سلطه خود برجای بگذارند!؟ و محکوم به شکست شدند یا خواهند شد!؟

سه - 5 - کیس / مورد ایده ال نسبی و پایدار تر تاریخی :تحلیل دستاوردها و علل موفقیت نسبی بی نظیر تاریخی جهان :کوروش بزرگ ترین هخامنشی :در 2571سال قبل ابتداء به فلات ایران ان زمان حاکم شد و سپس سه امپراتوری بزرگ انزمان را تحت سلطه و حاکمیت خود در اورد( درشمال غرب به محدوده یونان و در جنوب غربی تا افریقا و مصر و لیبی کنونی و در جنوب به تمام کشورهای کنونی جنوب خلیج پارس از جمله عربستات و یمن ،و در شرق افغانستان و هند و ... و در شمال تاجکستان ازبکستان ترکمنستان قرقیزستان بخشی از مغولستان وقزاقستان کنونی هم چنین اذربایجان جعلی کنونی ارمنستان گرجستان قره باغ چچن امروزی و بخشهای از جنوب روسیه کنونی احاطه زمینی و دریایی و حکومت داشتند  که با فراز و نشیب هایی حدود 1100 سال پایدار ماند و تنها ابر قدرت برای 600 سال جهان / و در 500 سال اخر این پایداری یکی از دو ابر قدرت جهان بود ، تاریج جهان چنین قدرتی از نظر وسعت و با تداوم 10-11 قرن را سراغ ندارد مگر حکومتی که هخامنشیان / کوروش کبیر بنیانگذارش بوده و خودش بدان در حیاتش یا محدوده 40-60سالی دست یافته است که بی نظیر و فوق العاده در جهان میباشد؟ علل چه بوده؟ ادامه را در چند ساعت دیگر برای عزیزان و دوستان تشریح خواهم نمود با اجازه چند کار دارم انجامش بدهم و قدری استراحت تا ادامه را به اسحضار دوستان تقدیم کنم - با من باشید ایام و اوقات خوشی براتون ارزومندم اره راستی نظراتتون را دریغ نفرمایید تا منو  توسعه و رهنمود باشید هم چنین از نقد و چالش کشیدن مطلب خوشحال خواهم شد تا با نظرات مخالف  رشد یابم*********ادامه را همراه باشیم

یک سئوال : برای من و شما و دیگران چه فرق می کند که چه کسی بر ما توهین کند و هر نوع از توهین / تحقیر کند / به غلامی کنیزی و بردگی وادارمون کند / به گوسپندی تعبیر کند / سیلی و شلاق مون بزند / تهدیدمون کند / گرسنگی و فقر را حاکم کند برما / تجاوز کند به اموال و...! این شخص میتونه از بستگان / رئیس / هم شهری / یا هموطن باشد و یا هر کس دیگری در این دنیا به غیر از انها - * - هم چنین است بر عکسش : چه کسی بما احترام بگذارد /فقر و گرسنگی را از ما برهاند / عزت و شرف انسانیت برامون قایل بشه / ازادی های فردی و اجتماعی مون را فراهم بکنه / امنیت و ارامش و رفاه را برایمون  ایجاد بکند / زمینه و بستر توسعه ما و فرزندنمون ر ا فراهم بکنه /به حقوق بشریت و حق برخورداری از این حقوق برخوردارمون کنه( در خلوت خود به این سئوال پاسخ دهید)؟

کوروش بزرگترین : همواره / اکثرن با کم ترین قشون از نظر تعداد بر قشون بیشتر دشمن چیره می گشت(نشونگر برخورداری از هوش و نبوغ مدیریت و فرماندهی نظامی و بهره وری بهینه کمی و کیفی از داشته هایش)؟ و توانمندی وسعت دادن عرضی در کوتاه مدت و افزودن به وسعت عرضی بزرگ و تبدیل شاهی ایران به امپراتوری بزرگ هخامنشیان که گفته شده  20 یا 26 شاه (ساتراب و ساترابی)در ولایتش به عظمت امپراتوری وی منجر شده!؟ بی سابقه در تاریخ جهان از نظر وسعت، میشود گفت فرمانده نابغه نظامی!؟ اما خوب میدونیم که نادرشاه و دیگران از جمله چنگیز / تیمور لنگ / اسکندر/ ناپلئون / هیتلر/روسها / کمونیستها / رومی های باستان / اعراب تازی و ...هم، چنین فتوحاتی با قدری کمتر را داشتند!؟ و در مقاطعی هم ابر قدرت فقط نظامی بودند اما تداوم نداشتند چرا!؟ و این فقط هخامنشیان به بنیانگذاری کوروش بزرگترین بود که چنان ساماندهی نمود که تمام وارثان پادشاهی وی هم چنین سلسله های پس از وی توانستند بیش از 1000 سال ابر قدرت نظامی و اقتصادی پایداری را نهادینه نمایند؟ راستی چرا؟ و رمز این موفقیت چه بود؟ ان هم در 26 قرن قبل!؟که نه اینترنتی بود نه برقی بود(البته در کتوب باطریسازی مراجع المانی امده است که در 2350 سال قبل پیل های الکتریکی / باطری های ابتدایی و اثار ان در خرابه های بابل قدیم قسمتی از خاک عراق کنونی که در ان روزگار یکی از سه پایتخت امپراتوری ایرانیان بوده یافته شده است) این موفقیت ها  عللش چه بوده که در دیگر فاتحان / حاکمان نبوده!!!؟ پس چی بوده؟ نمی گم!؟ چرا نمی گی!؟ چون نباید بگم!؟چرا نباید..!؟چون حقیقت برای برخی تلخه!؟این برخی چه کس / کسانی هستند!؟نمیدونم!؟20 سئوالی قبوله؟ اره؟ داخل کشورند؟ یا خارج؟ : سکوت ، سئوال دوم : دوستند یا دشمن مردم!؟ دشمن ! سئوال سوم : هم سایه ها یمون اند؟ بله!؟ چرا؟ چون میخواهند افتخارات را از ما بگیرند و از ان خود کنند!؟ سئوال چهارم فقط همین ها؟ پاسخ نه؟ س-5 ام : فقط برای اینکه افتخار ما را از ان خود بکنند؟ پاسخ بعلاوه نکنه موفقیتهای وی مجددن بکار گرفته بشه و ایران به گوهری یکتا تبدیل بشه در منطقه وبا خردی کوروش مندانه ریشه انها را بکنه / مالک دلها و انسانها بشه و اونها را خار و ذلیل بنماید و حکومتشان بر باد رود؟ س - 6 ام : ترس از حمله نظای به انها!؟ نخیر نخیر ترس از ایجاد محیطی امن و اباد و ازاد و شاد و مرفحه و اشکار شدن حکومت دیکتاتوری انها!؟ س- 7 ام - اها پیدا کردم دشمن اصلی را ! ایا امریکای جهان خوار و اروپای غربی و در راسش صهیونیزم جهانی و کفار و دیکتالتوری انها نیستند  که ترس و وحشت از مردم ایران و تاریخ ایران و فرهنگ ایران دارند!؟ جواب : درسته درسته افرین به هوشت که با 7 سئوال برنده شدی مرگ بر امریکای و صهیونیستهای کفار و دیکتاتور و ضد ازادی جهان و دشمنان فرهنگ و تاریخ ملت ایران ، خوب حالا یواشکی بما بگو تا به گوش دشمنان ملت و ایران نرسد ، قول میدید این رمز و راز را به دشمنان نگویید؟ قول شرف میدم!؟ پس باشه :(البته محمودی خودمون همه را میدونه و داره مقدمات مدیریت جهانی را فتح می کنه ان هم قله اش را ان هم فله ای)!؟ فقط ادم کم داریم که فرمودند باید 180 هزار نفر تولید بکنیم که بخش اعظم ماموریتش هم در ایجاد همین سایته بله گوهردشت خودمون بشتابید به تولید بچه و جایزه هم بگیرید رید !؟ تا بر قله های جهانی از جمله قله دماوند و اورس دست یابیم ! خوب حالا که پیش خودتون میمونه و خرد خودتون انرا درک میکنه بهتون می گم :؟

درس اول : به حاکمان و بزرگان و نخبگان کشور شکست خورده با اطوفت و مهربانی و در سطح بایسته انان برخورد نمود ضمن کوتاهی دست و نظارتی بر انان از براندازی / فتنه رفاه نسبی در شئن انان ایجاد نمود وانان را تسلیم ادب و منش و انسانیت خود قرار داد(کشتار و ایجاد کینه ورزی در اقوامشون ننمود)؟تبدیل خردمندانه دشمن به دوست

درس دوم : سربازان حکومت تحت قشون خود را کنترل و الزام نمود که با مردم کشور شکست خورده و سربازانش رفتاری در شئن انسان نمایند و اجازه نداد سرباز و افسری از قشون خودش ظلم / تعدی / تجاوز به نوامیس و اموال انها نمایند / ویا تحقیرشون کنند / گله ای تیرباران/ به دار بکشند(با حفظ دسیپلین نظامی و حالت دفاعی و اماده گی از انفعالی نشدن قشون)؟

درس سوم : احترام به انواع باورها / ادیان و مذاهب و سنت و فرهنگ مردم شکست خورده و کمک به ترمیم خرابی های ناشی از جنگ بر مکانهای مذهبی و فرهنگی انان وازاد کردن زندنیانی که ظلم و تعدی بر حقوق به انان شده بود که مهم ترین ازادی کیش و مردم یهودیان در بند بابلیها و... بوده

درس چهارم : احترام و به رسمیت شناختن اموال  ، املاک و داریی های مردم شکست خورده تحت حاکمیتش و جلوگیری از هر گونه تجاوز  ماموران خودی و افراد غیر خودی به اموال انان

درس پنجم :جلوگیری از هرگونه تعرض و تحقیر به نوامیس مردم شکست خورده

درس ششم : حاکم کردن حق انتخاب شغل و مکان و محل زندگی متناسب با خواست و حق انتخاب خودشون و لیاقت هایشون

درس هفتم : جذب نخبگان علمی / فنی / هنری / ادیبان / شعرا / اندیشمندان و فیلسوفان کشور فتح شده نظامی و امنیت انان در بیان عقاید / باورها / دستاوردهای بشری انها در ساختار ساماندهی حکومتش و بهره گیری بهینه از انان و در جایگاه شئن انان

درس هشتم : ساماندهی کشور فتح شده از نظر اداری و شاخصهای توسه کشوری مانند راه های ارتباطی / چاپارخانه ها (پست خانه ) و کاروانسراهای تو راهی و امنیت راهها و شهرها و توسعه فعالیتهای فنی / حرفه ای صنعتی  دامداری و کشاورزی و. اقتصادی( وبستر محیط زیستی)؟

 درس نهم : احترام به فرهنگ / سنن / عرف و بزرگان اقوام تحت تسلط و مشارکت در مراسم مورد علاقه انان(فتح دلها)؟

درس دهم : رواج دادن و انتشار پندارها و قوانین امپراطوریش در ملل دیگر  مبنی بر احترام و حرمت به شئن پندارها باورها و فرهیختگان در سطح منطقه و همسایگان و اینکه محیطی امن و ازاد و سکولار با رفاه را باور و چنین محیطی / جامعه ای به عمل اورده است ، و ترغیب نخبگان جهان به مهاجرت بر امپراطوری ایران و تمرکز نخبگان در دربار و ساختار سازمانی کشوری و لشگری و دانشگاه جندی شاپور و دیگر مراکز علمی و خردمندی : ایران جاذب نخبگان جهان شد و پندارهای انان در ساختار سلسله مراتبی حکومت شاهنشاهی نهادینه شد و تداوم ان در چند نسل به فرهنگ عامه و ساختارهای حکومتی تزریق شد و تعلیمات و اموزش مردم تحت مدیریت بر اساس اخرین یافته های بشریت / نخبگان حکومتش در تارو پود جامعه دمیده شد(عصاره اش : ازدیهای فردی و اجتماعی و فرهنگی و اشتغال / ازادیهای دینی و مذهبی یا لامذهبی /رونق اقتصادی و امنیت فردی و جمعی در جامعه / توسعه ارزشهای اجتماعی و حقوق انسانها بر اساس نیازهای انسان / ایجاد محیط و بستر شایسته سالاری / زدودن دروغ و دروغگویی که ناشی از ضعف / ناتوانی / شیادی ویا ترسه در جامعه و ساختار حکومتی / ایجاد محیطی  برای رشد و ارتقاء انانیکه چنین توانی را دارند و البته زدودن فساد در ساختار دولتی و لشگری)؟ ایا کوروش کبیر خود داری دین مذهب / باوری مذهبی بوده؟ کسی نتونسته این موضوع را اثبات یا رد بکند چون شواهدی از ان برجا نمونده است اما دانشمندان تاریخ نگار از قول خود و بررسیهای علمی گونه از برخورد ها  و شواهد... نتیجه گیری نموده اند که وی از خردمندی باور زرتشت مطلع و برخوردار بوده اما مذهبی نبوده است بلکه فرازهایی از دید انسان شناختی و ارزشهای محیطی و زیست محیطی( مقدس بودن چهار عنصر اصلی اب و هوا / باد / خاک / و اتش / انرژی و اهمیت انان در مصرف بهینه و الوده نکردن انان و...) باور های زرتشتی در عمل برخوردار بوده ، در نتیجه ایران زمین مرکز و جاذبه نخبگان قرار گرفته مانند غرب و امریکای کنونی که همه / اکثرن ارزوی رفتن و زندگی و کار در انرا دارند چون بستر برای نخبگان فراهم شده و گفته شده که بنیان گذاران امریگا پس از استقلال از انگلیس و فرانسه و ... با مطالعه تاریخ و پندار و عملکرد کوروش بزرگترین بنیان کشور امریکا / قانون اساسی و قوانین عادی اولیه الهام بخش انان بوده راستی کوروش کی بوده ؟ درسته یک فیلسوف بزرگ زمان خود و تا امروز بی نظیر در ساختن جامعه کشور داری ونظامی و اقتصادی امپراطوری بزرگ جهانی، درود به روح و روانش و پندارش و عملکردش - سپاس از شما که نوشته های نه چندان روان منو می خونید و سپاس از نظرتون اضافه کنم که این پندارها و عملکردها تنها از استوانه حقوق بشر بدست امده نتیجه گیری نشده بلکه مورخان هم عصر و تاریخ وی حتی از مردم کشورهای فتح شده و فتح نشده و برخی از دشمنان ایران در تاریخ معتبر علمی گویای واقعیت ایشون و تاریخ میباشند و چهار مدرک موازی بر تایید نتایج فوق در اعتبار جهانی وجود دارد و کوتوله ها سعی در کوچگ کردن ان نکنند که نمیتوانند هم)!؟ به غیر از زیر برف دنیای واقعی بزگی هم در جهان وجود دارد حتی اگر سرمونو توی برف بکنیم و نخواهیم ببینیم!؟ در بار کوروش چاپلوسان شاعران متملقن و دون پایه جایی نداشتند و منصوبین و مدیران طراز اولش / وزراء و فرماندهان قشون لشگری و کشوری از پادوها / ابدارچیها /ذوب شدگان در شهرت و مقام و مال اندوزی خبری نبود مگر تنها راه ارتقاء همانا صداقت و لیاقتها و ارزشهال علمی و خرد و تجربه بود و بس , نه نوکری و نوکر مندی / دست بوسی / پاچه خواری !؟ بررسی تحلیلی بیطرفانه و مستقل تاریخ جهان و کشورمون درسهای مهمی دارد :انواع حکومت و نتیجه ان بخوبی اشکار می کند طرز فکر حاکمان را : کمونیستهای روسیه ، بستن مرزها تقسیم فقر ، سرکوب مخالفین و دانشمندان و مخالفین ،کشتار دسته جمعی و زندان و شکنجه ، تک صدایی رسانه ها ، خرج پول مردم برای موشک و بمب اتمی و نظامی و فروپاشی ایدئولوژی در عین قدرت نظامی برتر بر اثر فقر عمومی / نارضایتی / زندان بزرگی بنام شوروی سابق!؟

پنجشنبه 10 آبان 1391 - 9:51:22 AM

ورود مرا به خاطر بسپار
عضویت در گوهردشت
رمز عبورم را فراموش کردم
نظر ها

http://cardinal.gegli.com

ارسال پيام

جمعه 18 آبان 1391   8:34:58 PM

عرض ادب استاد

آسمان

را گفتم

می توانی آیا

بهر یک لحظه ی خیلی کوتاه

روح مادر گردی

صاحب رفعت دیگر گردی

گفت نی نی هرگز

من برای این کار

کهکشان کم دارم

نوریان کم دارم

مه وخورشید به پهنای زمان کم دارم

http://irajkhan404.gegli.com

ارسال پيام

جمعه 18 آبان 1391   8:39:58 AM

درود و سپاس فراوان از همه دوستانم ، خیلی لطف دارید و منو شرمنده محبت هاتون قرار دادید ف علت کاهش حضورم در هفته منجر به جمعه 19/8/91را در بلاگ فردین عزیز توضیح دادم البته همش خیر بود و شادمانی جای شما خالی ،پائیز قشنگ حضور دوستان ، باغ و باغبانی و بیل زنی و علف چینی و هرس و تمیزکاری باغچه ها و گل و گیاه و درختان میوه و بوی خاک و البته دو میزبانی 20 نفره و 30 نفره در دوشنبه و پنج شنبه با حضور دوستان قدیمی 45 سال پیشم و پنج شنبه  برای خانواده و ایام خوش با هر دو گروه و اشپزیهای من که دیگه نگو و نپرس فقط بچش و لذت از اتمسفر دوستانه - سپاس دارم از همگی

https://www.asheghedaryaa.gegli.com

ارسال پيام

جمعه 18 آبان 1391   2:50:23 AM


استاد درود و سلام

مدتي است افتخار حضور نمي دهيد ، و با سركشي به وبلاگ ها و ارائه نظرات خود ما را مورد عنايت قرار نمي دهيد ، در هر حال برايتان آرزوي سلامتي داشته و منتظر حضور مجددتان هستيم

پاينده باشيد.

ارادتمند خاص شما

http://azad2011.gegli.com

ارسال پيام

دوشنبه 14 آبان 1391   10:13:02 PM

 

http://cardinal.gegli.com

ارسال پيام

یکشنبه 13 آبان 1391   9:00:44 PM

درود استاد ایرانی عزیز....استفاده کردم از مطالب....سپاس

http://mry_hbp.gegli.com

ارسال پيام

یکشنبه 13 آبان 1391   1:41:52 AM

 

http://gharoghati.gegli.com

ارسال پيام

پنجشنبه 10 آبان 1391   4:29:58 PM

درود استاد ایرج خان.مطالبتون 20 عالین.متشکرم.

عکس جوونیتونم که حرفی برای گفتن نداره.جنتلمن بودید و هستید.دختر کش زمان شاه بودیدا!!!!!

https://www.asheghedaryaa.gegli.com

ارسال پيام

پنجشنبه 10 آبان 1391   12:18:24 PM

درود وسلام

بر استاد ايرج عزيز

بسيار خوشحالم كه جهت و سمت و سوي قلم و تحليل خود را به سوي تاريخ و عملكرد تاريخي شاهان ، سران و رهبران سرزمينمون قرار دادي تا از تجارب خودت بنده و ديگر دوستان بي بهره نمونند ، با توجه به درياي منابع تاريخي و علمي كه نگارش تمامي اونها متاثر از گرايشات و افكار نويسندگان اونهاست گاها برخورداري از شيوه هاي تحليلي درست و افراد موثق مي تونه كمك زيادي به برداشت صحيح از سوي نسل جديد بكنه واميدوارم در اين راستا شما يكي از اين منابع باشيد ... باز هم منتظر خوندن مطالبي تاريخي و مستند از استاد عزيزم هستم

پاينده باد ايران و ايراني..


آخرین مطالب


سرشت انسان و جانداران


کاندیداهای ریاست جمهور و رای دهندگان : درسی برای تمام فصول و انتخابات


اقتصاد مقاومتی


حغرافیای اقایان


همسر ایده ال !؟


اظهارات یک زن فا...؟


ازدواج از دید بزرگان


... نجابت ؟ و تحلیل ان


ثروت و دارایی


ماجرای تاسف بار هتل مهاباد: مرگ دختر جوان و اتش زدن هتل و...در این ماجرا در لینک زیر دقیق بخونید


نمایش سایر مطالب قبلی
آمار وبلاگ

150067 بازدید

1 بازدید امروز

97 بازدید دیروز

187 بازدید یک هفته گذشته

Powered by Gegli Social Network (Gohardasht.com)

آخرين وبلاگهاي بروز شده

Rss Feed

Advertisements

Copyright ©2003-2022 Gegli Social Network (Gohardasht) - All Rights Reserved

Developed by Mohammad Hajarian

Powered by MainSystem